Quy trình xét duyệt

Mỗi bản thảo dạng Tổng quan (Review) hoặc công trình nghiên cứu gốc (Original paper) sẽ được bình duyệt độc lập bởi ít nhất 2 chuyên gia. Từ ý kiến nhận xét của các chuyên gia bình duyệt, Ban biên tập sẽ quyết định bài báo có được chấp nhận đăng hay không và trả lời tác giả trong  thời gian 2 tháng kể từ khi nhận được bải gửi.

Bản thảo có thể được gửi lại kèm Phiếu Trích lục để tác giả để chỉnh sửa, hoặc sẽ không được đăng nếu không có sự chấp thuận của các chuyên gia bình duyệt và Tổng Biên tập.

Ngay sau khi bài báo được chấp nhận đăng, tác giả chính ký vào Bản cam kết đăng bài trên Tạp chí y học dự phòng theo mẫu có sẵn. Bài không được đăng sẽ không trả lại cho tác giả.