Lệ phí gửi bài

STT Loại bài Mức giá/bản thảo Áp dụng
1
Công trình nghiên cứu gốc
(dưới 3.500 từ hoặc 8 trang A4)
800.000đ Tất cả các tác giả
 -  Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 2-4 tháng
 -  Xuất bản theo số thường kỳ
400.000đ Tác giả (tên đầu + chính) gửi từ tuyến huyện hoặc sinh viên đại học
 - Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 2-4 tháng
 - Xuất bản theo số thường kỳ
Liên hệ tòa soạn Tác giả có yêu cầu đặc biệt
 - Quy trình duyệt đăng bài: ≤2 tháng
 - Thời gian công bố: ≤2 tháng (online first)
 - Xuất bản theo số mới nhất
Liên hệ tòa soạn Tác giả có yêu cầu khẩn cấp
 - Quy trình duyệt đăng bài: ≤1 tháng
 -  Thời gian công bố: ≤1 tháng (online first)
 -  Xuất bản theo số mới nhất
2 Bài tổng quan
(dưới 4.500 từ hoặc 10 trang A4)
Có nhuận bút Tác giả được mời (Được chi trả nhuận bút theo quy định)
 - Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 2-4 tháng
 - Xuất bản theo số thường kỳ
Miễn phí Tất cả các tác giả (áp dụng đến 30/06/2017)
 -  Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 2-4 tháng
 - Xuất bản theo số thường kỳ
Liên hệ tòa soạn Tác giả có yêu cầu đặc biệt hoặc khẩn cấp
 - Quy trình duyệt đăng bài: ≤2 tháng
 - Thời gian công bố: ≤2 tháng
 - Xuất bản theo số mới nhất
3 Thư gửi ban biên tập
(dưới 1.500 từ, hoặc 3 trang A4)
Miễn phí Tất cả các tác giả
 - Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 2-4 tháng
 - Xuất bản theo số thường kỳ
4 Bài viết chuyên đề, tin tức khác (dưới 1.000 từ) Có nhuận bút  Được chi trả nhuận bút theo quy định của Tạp chí
Lưu ý: 
- Tất cả các công trình trước khi công bố đều phải trải qua bình duyệt của 2 chuyên gia do Ban biên tập mời và sự đồng ý đăng của Tổng biên tập.
- Tất cả các công trình nghiên cứu/tổng quan/thư gửi ban biên tập nếu yêu cầu đăng quá số trang, từ quy định phải nộp thêm phí: 50.000đ/trang.
- Những bài không đảm bảo chất lượng và bị từ chối đăng bởi 2 chuyên gia bình duyệt hoặc Tổng biên tập sẽ được hoàn lại một phần kinh phí theo quy định (trừ những bài từ sinh viên đại học hoặc tuyến huyện).

Lệ phí được nộp trực tiếp cho Tòa soạn hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Tạp chí.